Ob prihodu beguncev iz Ukrajine je Republika Slovenija aktivirala Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, prejšnji teden pa je sprejela še uredbo, ki natančneje določa načine zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito. Slovenska filantropija v petek, 1. aprila, med 10.00 on 13.00 v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana organizira prestavitev zakona in uredbe ter iz njih izhajajočih pravic. Predstavitev je v prvi vrsti namenjena vsem, ki se na različne načine vključujete v delo z begunci ter tistim, ki beguncem nudite namestitve. Dogodek bomo snemali in posnetek objavili na kanalih Slovenske filantropije.

Preliminarni program:

10.00 – 11.00 – Predstavitev Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb in uredbe o načinih zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito – mag. Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

11.00 – 13.00 Vprašanja in odgovori – mag. Katarina Štrukelj, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Primož Jamšek in mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

Prijave na dogodek TU.

Dogodek organiziramo ob podpori Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ADRE Slovenia in v sodelovanju z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.