Slovenska karitas v začetku postnega časa letos začenja že z enajsto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih JV Evrope (BiH, Srbija, Makedonija in Albanija), ki jim zaradi brezposelnosti, nizkih plač in pokojnin, bolezni in drugih stisk primanjkuje osnovnih dobrin.

V lanskem letu je Slovenska karitas zbrala 110.535,70 EUR, s pomočjo katerih so Škofijske karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirale sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s. Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani so sestre z zdravili, plenicami ter z oskrbo pomagale 1.310 ljudem. Z obnovo in nakupom osnovne opreme pa so pomagale 23 revnim družinam urediti dostojnejše bivališč.

Škofijska karitas Celje v Makedoniji letno pomaga 600 revnim družinam s paketi s hrano, plenicami, higienskimi in šolskimi potrebščinami. Podpira tudi nakupe živil za dnevni obrok za 500 ljudi v ljudski kuhinji v Skopju.

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu, kjer dnevno razdelijo topel obrok 150 ljudem. Omogočili so nakup gradbenega materiala za obnovo hiše v Jelah, ki jo je petčlanski družini pomagalo obnoviti 13 dijakov iz Ljubljane. Mladi iz Vipave pa so ob podpori Škofijske karitas Koper zagotovili streho nad glavo očetu s tremi otroki v Banja Luki.

Tudi Nadškofijska karitas Maribor omogoča izvedbo prostovoljskih taborov v BiH. Lani je 18 mladih polepšalo teden z oratorijem 23 sirotam v Varešu in 150 otrokom v Dračevu. V Srbiji pa so 740 družinam iz Zrenjanina, Niša in Aleksinca razdelili 1.063 paketov s hrano in higienskimi pripomočki ter podprli program pomoči na domu v Aleksincu.

Preko akcije Ne pozabimo sofinancirajoo tudi dva razvojna projekta opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Srbiji ter BiH, ki ju v 2017 do 2019 podpira Ministrstvo za zunanje zadeve. Več >>

Tudi letos vabijo, da ne pozabimo na revne v JV Evropi. S paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami ter sanitetnim, gradbenim in drugim materialom ter s podporo različnim socialnim programom bodo ponovno pomagali v Srbiji, BiH, Makedoniji in Albaniji.

Darovalci svoj dar lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, Sklic: 00 2518, Namen: Pomoč JV Evropa, Koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X.

Obrazec za darovanje na http://www.karitas.si/daruj/donacija/