Civilna zaščita je izdala posodobljena navodila za zbiranje materialne pomoči, zraven pa še dva obrazca: za popis paketa in za popis palete, je sporočila Jana Lampe iz Slovenskega karitasa. Novosti smo poudarili:

 1. Občine (posamezne, ali več občin v okviru medsebojnega dogovora in dogovora s pristojnimi Izpostavami URSZR), organizirajo lokacije zbiranja humanitarne pomoči. Zaželeno je, da se določi manjše število lokacij zbiranja na ravni regij, za lažjo nadaljnjo logistično proceduro z materialno pomočjo.
 2. Materialna sredstva morajo biti pakirana ločeno po spodaj navedenih sklopih, v primerni embalaži oz. paketih (škatle):-
 • Hygienic products and first aid kits – Higienski pripomočki,
 • First aid material – Kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč,
 • Food – Prehrana,
 • Firefighting Equipment – Gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati, črpalke ipd),
 • Firefighting personal protection equipment – Osebna reševalna oprema (gasilskečelade, rokavice, škornji).
 1. Na embalaži naj bo jasno označeno, za kateri sklop pomoči gre.
 2. Posamezni paketi / škatle morajo biti pripravljeni na EUR paletah (120cm*80cm) in oviti v folijo ter opremljeni z izpolnjenim popisnim listom za paket in za paleto (obrazca sta v prilogi). Za škatle, palete in folijo ter popis poskrbijo občine, na lokaciji zbiranja materialne pomoči.
 1. Zbrana sredstva za pomoč morajo dosegati standarde glede rokov uporabe – hrana pred rokom uporabe vsaj ½ leta in zapakirana v originalno embalažo.
 1. Kompleti prve pomoči in reševalna oprema mora biti delujoča, varna za uporabo in ne sme biti poškodovana ter prav tako znotraj roka uporabe.
 1. Občine se lahko, glede samega načina pakiranja in možnosti koordiniranja pomoči pri zbiranju in pakiranju sredstev, obrnejo na območne organizacije Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas in drugih nevladnih organizacij.
 1. Izpostave URSZR in regijski poveljniki CZ so zadolženi za uskladitev lokacij zbiranja pomoči na lokalni ravni ter za dostavo zbrane humanitarne pomoči do Državnega logističnega centra v Rojah (DLC Roje).
 1. URSZR / DLC Roje bo poskrbel za prevoz zbrane humanitarne pomoči iz zbirnih lokacij v DLC Roje, predvidoma 1x tedensko.
 1. V DLC Roje bodo poskrbeli za preverjanje ustreznosti zbrane humanitarne pomoči za nadaljnji transport. Zaradi navedenega in nadaljnjega transporta je pomembno, da sta vsak paket in paleta skrbno popisana, kot je navedeno v prilogah.
 1. URSZR bo, skupaj z Evropsko komisijo, organizirala konvoje pomoči iz DLC Roje na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi državami Ukrajine že uskladila Evropska komisija.

Popis_paleta

Popis_paket


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.