Ali ste vedeli, da na mednarodni ravni ne migrirajo najrevnejši med revnimi, preprosto ker le-ti nimajo sredstev za preseljevanje? Večina migrantov ne prihaja iz najmanj razvitih držav. Osrediščenje razvojne pomoči v cilj zmanjševanja nedovoljenega preseljevanja bi določalo izbor držav prejemnic razvojne pomoči na podlagi dejstva, ali so države, iz katerih prihajajo migranti, in ne na podlagi njihovih razvojnih potreb. Po takšni logiki bi najmanj razvite države prejele manj razvojne pomoči. Na takšne in podobne dileme vam gradivo ponuja premišljene in dobro utemeljene odgovore, s katerimi se boste lažje uprli predsodkom in nevedenosti svojih sogovornikov. V sklopu projekta “Svetovljanska Evropa” je SLOGA pripravila posebno izobraževalno gradivo desetih mitov o migracijah in razvoju, namenjeno splošni javnosti, medijem in odločevalcem. 

MitiGradiva so bila predstavljena 20. januarja v Skuhni, ki je potekala hkrati s CONCORD-ovo predstavitvijo v Bruslju. Platforma SLOGA je 20. januarja v Skuhni izvedla javno predstavitev niza desetih poglobljenih komunikacijskih gradiv, namenjenih razbijanju mitov, predsodkov in zmot o povezavi med migracijami in razvojem ter najnovejše poročilo evropskega združenja CONCORD z naslovom: “V žarišču: Skladnost za migracije in varnost – kaj pa razvoj?” Gradiva so predstavili Max Zimani (Zavod Global), Marjan Huč in Albin Keuc (oba SLOGA).

Concord_logoGradiva so razvile organizacije Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations(FORIM) in International Catholic Migration Commission(ICMC) Europe v sodelovanju z delovno skupino za migracije ter razvoj Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development– CONCORD), katerega članica je tudi SLOGA, ki danes, med drugim, zagotavlja sekretariat, forum ter mreženje koordinaciji nevladnih in humanitarnih organizacij, ki sodelujejo v procesu blaženja posledic povečanega prehoda migrantov ter beguncev čez Slovenijo. Trenutno je v Evropi 72 milijonov migrantov, ki jih po definiciji tvorijo tudi njihovi otroci in vnuku, ki s svojim delom in prizadevnostjo prispevajo h gospodarskemu razvoju in socialni blaginji držav izvora – v svetu več kot 232 milijonov migrantov prispeva h krepitvi držav svojega izvora. “Govorica strahu in zavračanja stvarnosti zahteva jasno govorico dejstev, ki ponuja gradnike sodelovanja,” so poudarili udeleženci.

Mit 1: Več razvoja vodi k zmanjšanju mednarodnih migracij
Mit 2: Nedovoljeno priseljevanje v Evropo je mogoče zmanjšati z razvojno pomočjo in sodelovanjem
Mit 3: Večina preseljevanja poteka iz držav v razvoju v razvite države, iz revnih v bogate države
Mit 4: Migracije ovirajo razvoj v državah izvora
Mit 5: Migracije koristijo le posameznikom, ki emigrirajo, in ne njihovim izvornim državam oz. skupnostim
Mit 6: Ciljne države nimajo koristi od migracij
Mit 7: V vse bolj konkurenčnem svetovnem gospodarstvu bi morala Evropa sprejeti le visoko usposobljene migrante
Mit 8: Pritok priseljencev spodkopava evropsko identiteto in vrednote ter vodi do spopada civilizacij
Mit 9: Evropska unija se sooča z invazijo priseljencev zaradi njenih velikodušnih politik dovoljevanja vstopa v državo in sprejemanja priseljencev
Mit 10: Evropa ne more sprejeti več priseljencev

Gradivo v slovenski različici je nastalo v sklopu projekta Svetovljanska Evropa, ki ga je financirala Evropska komisija in deloma sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije do letošnjega januarja.