V sredo, 21. 6. 2023, je v okviru platforme Sloga potekalo spletno usposabljanje za NVO v okviru humanitarne pomoči. Usposabljanje je potekalo v sklopu strateškega partnerstva z MZEZ, ki ga izvaja Slovenska Karitas v partnerstvu s platformo SLOGA. Usposabljanje je izvedla Ersilia Apreda, koordinatorka aktivnosti na področju zaščite migrantk in migrantov v okviru Mednarodne organizacije za migracije (IOM).
Tekom usposabljanja, ki se ga je udeležilo preko 10 različnih predstavnikov NVO, so udeleženci poglobili znanje o različnih vidikih zaščite najbolj ranljivih družbenih skupin, še posebej z identifikacijo in opisom različnih standardov SPHERE, ki veljajo za to področje.
Za dodatne  informacije glede usposabljanja smo vam na razpolago na info@sloga-platform.org
Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.