Datum usposabljanja:     sreda, 7. junij 2023, od 10.00 do 14.00

Oblika usposabljanja:       spletno

Jezik usposabljanja:         angleški

 

V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP) z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) vas vabimo na spletno usposabljanje, ki ga bo izvedla Ersilia Apreda, koordinatorka aktivnosti na področju zaščite migrantk in migrantov Mednarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration – IOM) v Moldaviji. Gospa Apredaza že vrsto let izvaja in poučuje o načelih zaščite tako na terenu, pri vsakdanjem delu z migrantkami in migranti, kot na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Usposabljanje bo priložnost za poglobitev znanja o različnih vidikih zaščite najbolj ranljivih družbenih skupin.

Namen spletnega usposabljanja je udeležencem predstaviti standard SPHERE na tem področju.

Udeleženke in udeleženci usposabljanja bodo znanje tudi praktično preverili, kar predstavlja osnovo za pripravo projektov na področju MHP. Usposabljanje je namenjeno zainteresiranim posameznicam in posameznikom iz slovenskih nevladnih organizacij (NVO), ki delajo z migrantkami ter migranti, ter tudi bolj izkušenim predstavnikom humanitarnih NVO.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku prek platforme Zoom. Priključite se lahko prek povezave.

 Za udeležbo na usposabljanju se morate prijaviti na tej povezavi.

 Za dodatne informacije smo vam na voljo na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org. 

Vljudno vabljeni!

 

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.