Med 20. in 21. marcem 2023 je potekal drugi evropski humanitarni forum. Dogodek sta skupaj organizirala Evropska komisija in švedsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Cilj tokratnega Evropskega humanitarnega foruma je bil “ponuditi priložnost za okrepitev sodelovanja in partnerstva med državami, ki so jih prizadele krize, med donatorji, znotraj EU in njenih držav in članic v razmerah strmo naraščajočih humanitarnih potreb, spreminjajočih se geopolitičnih razmer in krčenja humanitarnega prostora”. Tako v fazi načrtovanja, kot tudi tekom poteka samega Foruma, smo bile nekatere nevladne in humanitarne organizacije, vključene v mrežo VOICE Europe, povabljene k oblikovanju letošjega dogodka v namen deljenja svojih pogledov na izzive naraščajočih humanitarnih potreb, zagotavljanje načelne humanitarne pomoči, program lokalizacije ali uporabo trojnega povezovanja.

Vir: European Humanitarian Forum

V “Povzetku dogodka”, so organizatorji poudarili pomen povečanja financiranja humanitarne pomoči, da bi se odzvali na strmo naraščajoče humanitarne potrebe, krčenje humanitarnega prostora in spreminjanje geopolitične stvarnosti. V zaključnem nagovoru je to vprašanje izpostavil tudi komisar Lenarčič in predlagal skupni cilj globalnega financiranja humanitarne pomoči, ki bi določil odstotek bruto domačega dohodka, rezerviranega za humanitarno pomoč. Komisar je napovedal tudi Evropsko nagrado za humanitarne inovacije za leto 2023. Nagrada, ki bo znašala do pol milijona evrov, bo namenjena organizacijam, ki razvijajo najboljše nove tehnologije na tem področju, s katerimi bi bila humanitarna pomoč učinkovitejša in uspešnejša.

Več informacij o Forumu lahko najdete tu.

Pripravil: MH