V Istanbulu je 23. in 24. maja 2016 potekal prvi Svetovni humanitarni vrh. Vrh, ki ga je sklical generalni sekretar Organizacije združenih narodov (OZN) Ban Ki-Moon, je združil preko 9.000 visokih predstavnikov držav, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in strokovne javnosti s področja mednarodne humanitarne pomoči. Slovenijo je na Vrhu predstavljal predsednik Vlade RS dr. Miroslav Cerar, ki je nastopil na plenarnem zasedanju in na okrogli mizi na visoki ravni na temo spoštovanja humanitarnih norm, ki varujejo človečnost.

Vrh je naslovil osrednje izzive s področja mednarodne humanitarne pomoči, s poudarkom na pomenu spoštovanja humanitarnih norm, iskanju rešitev za konflikte po svetu, naslavljanju potreb vseh prizadetih v krizah, zmanjševanju humanitarnih potreb in prizadevanju  za učinkovitejše humanitarno financiranje. Pri tem so bile oblikovane osnovne zaveze s predlogom iskanja rešitev na petih področjih delovanja, ki jih je v svojem poročilu pred vrhom opredelil generalni sekretar OZN Ban Ki-Moon. Slovenija se je na Vrhu pridružila vsem osnovnim zavezam in hkrati najavila dodatne nacionalne zaveze na področju spoštovanja mednarodnih humanitarnih norm, vloge žensk in deklic ter učinkovitejše humanitarne pomoči.

Slovenija se je pred vrhom pridružila tudi številnim mednarodnim pobudam. Skupaj s preostalimi državami članicami Evropske unije se je pridružila politični izjavi s poudarkom na naslovitvi največjih humanitarnih izzivov, ki so jo pripravile Združene države Amerike in izjavi o spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija je prav tako podprla pobudo Čila in Avstrije o oblikovanju skupinske zaveze na temo nadaljnje promocije prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min.

Kot smo poročali, se je platforma SLOGA aktivno vključila v priprave na svetovni humanitarni vrh. Sodelovala je na več posvetih, srečanjih, tudi mednarodnem srečanju strokovnjakov v Varšavi in pripravljala  stališča in pobude za Ministrstvo za zunanje zadeve, ki Vrh podrobneje pokriva.

Več o Vrhu na uradni spletni strani.