Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob uradnem obisku Kabula v Afganistanu napovedal humanitarno pomoč v višini 32 milijonov evrov. Pomoč bo namenjena civilistom, ki trpijo zaradi že desetletja trajajočih krvavih spopadov na tem območju.

Z novo finančno injekcijo je skupna humanitarna pomoč EU v Afganistanu od leta 1994 zrasla na več kot milijardo evorov.

Ta nujna podpora bo humanitarnim partnerjem EU pomagala pri zagotavljanju osnovne pomoči, kot so reševalne zdravstvene in zaščitne storitve, vključno s hrano in zatočišči v sili, izobraževanjem v izrednih razmerah za prizadete zaradi sporov, nesreč in epidemij.

Namen obiska je bil tudi potrditi nadaljnjo podporo EU prizadevanjem za vzpostavitev miru v državi, kot so bila izražena na konferenci o Afganistanu 2020.

Medtem ko mirovna pogajanja še potekajo, je humanitarna pomoč večkrat glavni način za doseganje več kot polovice prebivalstva v državi, tj. približno 19 milijonov ljudi. Zato je ključno, da vse strani v konfliktu olajšajo dostavo humanitarne pomoči ter omogočijo varen in neoviran dostop do najbolj ranljivih oseb.

Več informacij

Pripravila: PV