Amnesty International je že nekaj ur po začetku napada ruskih sil na Ukrajino začela preverjati poročila in video posnetke neselektivnih napadov na civiliste po vsej državi. Dokumentirala je napade na bolnišnice in šole, uporabo neselektivnega orožja, kot so balistične rakete, in uporabo prepovedanega orožja, kot so kasetne bombe. Civilisti umirajo, ruske čete pa so že zagrešile morebitne vojne zločine.

Rusija je z uporabo sile proti drugi državi brez kakršne koli pravne utemeljitve očitno kršila Ustanovno listino Združenih narodov. Svoj položaj stalne članice Varnostnega sveta ZN zlorablja, da bi se zaščitila pred odgovornostjo. Ruska federacija mora ustaviti agresijo proti Ukrajini in zaščititi civiliste. Spoštovati mora mednarodno pravo.

Prebivalstvo Ukrajine se sooča s katastrofalno krizo človekovih pravic, vendar pa nas je veliko in imamo moč, da zahtevamo, da se to ustavi. Moramo se združiti in skupaj sodelovati za zaščito ljudi v Ukrajini.

Amnesty International pozive k podpisu peticije, s katero bodo sporočili ruskemu ministru za obrambo, naj nemudoma konča agresijo, zaščiti civiliste in naj njegova država spoštuje mednarodno pravo.

Več na spletni strani AI.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.