Center za izobraževanje in raziskovanje humanitarnega dela (CERAH) je pipravil novo, interaktivno bazo humanitarnih organizacij z več kot 2500 organizacijami. Baza podatkov bi naj prispevala k boljšemu razumevanju humanitarnega “ekosistema” na njegovih različnih ravneh, pomagala zainteresiranim deležnikom pri navigiranju po kompleksnem sektorju in olajšala razvijanje partnerstev za boljše programske rezultate.

Baza je bila razvita z uporabo rigoroznih raziskovalnih metod in rezultati mapirajo reznolikost organizacij v humanitarnem sektorju. Baza se bo še naprej širila s partnerji, vključno s člani nadzornega odbora. The database has been developed using rigorous research methods,  and the result now maps the diversity of organisations in the humanitarian sector. baza humanitarnih organizacij organizacijam dovoljuje tudi, da posodabljajo in širijo svoje profile, organizacije, ki še niso na seznamu, pa se lahko registrirajo.

Baza komplementira Humanitarno enciklopedijo, projekt, ki tudi že izvaja CERAH. Enciklopedija je namenjena analizi vseh ključnih humanitarnih konceptov, ki se uporabljajo, skupno jih je 129, in razlagi, kako se razlikujejo v rabi in pomenih, da bi poskusila povečati jasnost in razumevanje jezika, ki se ga uporablja v humanitarnem sektorju.

Vir: CERAH