Evropska platforma humanitarnih organizacij VOICE bo 22. septembra 2022 med 14.00 – 15.00 v sodelovanju z DG ECHO organizirala predstavitev novega inštrumenta humanitarne pomoči, imenovanega ECHR oz. European Humanitarian Response Capacity. ECHR predstavlja nov sklop orodij, ki bodo zapolnila vrzeli pri humanitarnih odzivih na nenadne naravne nesreče, kot tudi nesreče, ki jih je povzročil človek. Ta vir bo DG ECHO omogočal nudenje še močnejše podpore njihovim FPA partnerjem, kot tudi olajšal zagotavljanje humanitarne pomoči tam, kjer se humanitarna skupnost spopada s težavami pri takojšnjem odzivu. Ta instrument bo pomagal tudi pri pokrivanju neposrednih potreb prizadetega prebivalstva. EHRC temelji na treh stebrih: – zagotavljanju skupnih logističnih storitev humanitarnim partnerjem EU (med drugim letalski in kopenski prevoz ter skladiščni sistemi); – v naprej pripravljenih zalogah nujnih sredstev na kritičnih območjih po vsem svetu; – zagotavljanju strokovnega znanja, predvsem na področju zdravstva (ta steber je trenutno še v razvoju). Več o samem instrumentu si lahko preberete tu.

POMEMBNO: Ker je on-line predstavitev namenjena samo članicam ECHO, nam prosim čim prej javite vaš morebitni interes za sodelovanje na predstavitvi, da bomo poskusili posredovati glede možnosti udeležbe tudi za nečlanice platforme Voice.

Pripravil: MH