Slovenska karitas sporoča, da je 26. avgusta v prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjajo vsakoletno v drugi polovici avgusta. Namenjena je humanitarni in razvojni pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje.

V uvodu konference je Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas povedal: »Danes je posebna priložnost, ker začenjamo s 15. zaporedno akcijo Za srce Afrike. Ko smo začenjali s to akcijo smo razmišljali, kaj naj bi bilo glavna st tisto, kar bo res spremenilo življenje ljudem v Afriki in so prišli do mladih in otrok. To so tisti, ki bodo nekoč res te spremembe živeli in iz tega razloga smo rekli otroci so srce Afrike. In po 15 letih vidimo, da se te spremembe prav zaradi tega programa in vsega kar se je okrog razvilo, dogajajo. Tako je nastalo mnogo zdravstvenih centrov, šol vodnjakov, različnih majhnih in velikih projektov, ki sedaj zajamejo s pomočjo 250.000 prebivalcev v osrednjem delu Afrike in na Madagaskarju. V Afriki imamo misijonarje, ki so tam naši prvi prostovoljci in posredovalci, ki so tam s srcem in dušo in tam ostanejo ob vseh katastrofah, vojnah in pomagajo ljudem.«

Osrednja gostja konference je bila misijonarka sestra Anka Burger, ki že 36 let deluje v Afriki, trenutno v Ruandi. »Tu v kraju Musango v Ruandi sem že malo več kot tri leta in v tem času se je marsikaj spremenilo. Lani smo pridobili nove prostore za hospitalizacijo,pa se druge prostore,ki so bili nujno potrebni. Vse to je bilo zgrajeno z sredstvi Za srce Afrike. Res lahko rečem, da smo veseli, da se je to zgradilo in hkrati ponosni za tako lepe prostore. Bolniki so imeli prej zelo slabe bolniške sobe, če jih lahko sploh tako imenujem. Zdaj pa so bolniške sobe ločene za otroke, za ženske in za moške, pa se sobi za infekcijske primere …Res se lahko pohvalimo, da je to daleč naokrog najlepša stavba. Delavci v zdravstvenem centru in me sestre, pa tudi ljudje, ki prihajajo k nam, so zelo veseli ,da jih lahko sprejmemo v lepih prostorih. Vsi pravijo,da ima Slovenija veliko SRCE.« Nadalje je povedala:«   Naj omenim še družine,ki si zasluzijo denar za najosnovnejše potrebe preko Z delom za dostojnega življenja. Kako lepo je opazovat te ljudi, ki se postavijo na noge, si z majhnimi sredstvi ustvarijo velikokrat nemogoče. Res, ko si sami zaslužijo denar,da lahko plačajo socialno zavarovanje,šolske potrebščine za otroke,hrano,obleko…Tudi sami se počutijo drugače. Veliko jim pomaga tudi to,da skupaj delajo, se družijo in si pomagajo med seboj. No se toliko stvari bi lahko naštela,ki prihajajo preko slovenske Karitas. Res iz srca hvala za vso pomoč,ki prihaja iz Slovenije pa se še naprej toplo priporočamo.

V Nadaljevanju je mag. Nataša Adlešič Barba, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, predstavila kako Slovenija z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja v svetu ter s tem uresničevanjem zavez iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. O sodelovanju s Slovensko karitas pa je povedala: »Slovenska karitas je pomemben izvajalec slovenskih razvojnih in humanitarnih projektov, predvsem v regiji Podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana, letos pa je začela izvajati  tudi humanitarni projekt v Libanonu. S svojo mrežo lokalnih partnerjev in neposrednim dostopom do ljudi na terenu omogoča delovanje v državah, kjer RS nima diplomatsko-konzularnih predstavništev. Od leta 2008 dalje je Ministrstvo za zunanje zadeve RS podprlo projekte Slovenske karitas v skupni višini skoraj 1,4 mio EUR, od tega je bilo 585.000 EUR namenjenih afriškim državam (Burundi in Ruanda). Projekte Slovenske karitas, ki jih je Ministrstva za zunanje zadeve RS podprlo, ministrstvo ocenjuje kot učinkovite in trajnostne. Projekti so izvedeni v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji, ki so na terenu stalno prisotni. Partnerji (lokalne Karitas in slovenski misijonarji) živijo skupaj s tamkajšnjimi ljudmi, kar prispeva k odličnemu poznavanju lokalnih razmer in potreb. Na ta način projektne aktivnosti odgovarjajo neposredno na potrebe tamkajšnjih ljudi. Sodelovanje s partnerji, ki se nenehno prisotni na terenu, prispeva tudi k dolgoročnim učinkom projektov. Domačini so vključeni tako v načrtovanje kot izvajanje projektov. Slednje jim prinaša tudi priložnost za zaslužek. Posebej velja izpostaviti triletni projekt v Ruandi, ki se letos zaključuje. Glavni cilj projekta je izboljšati učinkovito rabo naravnih virov ter možnosti preživetja najrevnejših prebivalcev v zahodni Ruandi. Gre za primer dobre prakse inovativnega projekta na področju varovanja okolja, predvsem tudi z vidika vključevanja slovenskega podjetja v projekt, in sicer tako v obliki finančnega prispevka kot v obliki prenosa znanja.” Ob koncu je še dodala: “Zahvaljujem se za odlično sodelovanje v imenu ministrstva, hkrati pa želim veliko uspeha obema akcijama Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja.«

Mag. Božo Rustja, urednik revije in Založbe Ognjišče, ki že 15. let podpira akcijo, obiskal je projekte Za srce Afrike v Ruandi in Burundiju pa je dejal:  »Bil sem v Ruandi in Burundiju, kjer sem se lahko prepričal o plemenitem in nesebičnem delu slovenskih usmiljenk in drugih misijonarjev. Videl sem ambulante in porodnišnice, šole in cerkve, ogromno število otrok, ki so hodili v te centre in mnogi so tam dobili edini dnevni obrok hrane. Posebno doživetje je bil blagoslov porodnišnice v kraju Ruzo v Burundiju , kakor je posebno doživetje udeležba pri afriški maši, kjer več sto otrok in odraslih pleše v ritmu pesmi in slavi Boga. Prepričal sem se, kako pomoč, ki jo pomaga zbirati tudi revija Ognjišče, ki že 15 let sodeluje v akciji Za srce Afrike, pride do potrebnih. Vesel sem bil pozitivnega odziva bralcev, ki so se velikodušno odzvali vabilu, ki je bilo priloženo reviji Ognjišče. Kar nekaj sredstev v akciji zberejo naši bralci. Zahvaljujem se jim za to velikodušnost.«

V nadaljevanju je Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenki karitas, ki z rednimi terenskimi obiski v Afriki spremlja izvedbo projektov, povedala  kaj vse je bilo s pomočjo sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike narejeno v zadnjih 14. letih, kaakšni projekti so bili podprti lansko leto in kakšni so načrti za to leto.

»V zadnjih 14. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike in s sofinanciranjem posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ter Misijonskega središča, v posameznih državah Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Malavi, Madagaskar) zgrajenih/obnovljenih in opremljenih 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, center za fizioterapijo, 3 porodnišnice ter 15 vodnjakov. Na stotine domačinov je pri tem dobilo delo in zaslužek za preživetje družin. Shrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok. Dolgoletna pomoč iz Slovenije ima konkretne učinke na življenja ljudi v Afriki. Domačini predvsem na revnem podeželju imajo boljše osnovne pogoje za življenje in lažje preživijo, so bolj samostojni, mnogim se je povrnilo človekovo dostojanstvo. Ta pomoč ljudem v Afriki daje občutek,  da gre razvoj naprej in upanje v bolj svetlo prihodnost zanje in za njihove otroke. Ob tem čutijo, da niso sami in pozabljeni v svoji stiski, da je nekomu mar za njih na drugem koncu sveta in jih ima rad. Ob vsakem terenskem obisku mi tudi povejo kako so hvaležni Sloveniji in Slovencem za to pomoč, je povedala Jana Lampe.

Lani je bilo zbranih 184.750 EUR. Realizacija pomoči akcije Za srce Afrike v 2019:

  • V kraju Bujumbura v Burundiju je bila v sklopu Centra Akamuri, kjer imajo v dnevni oskrbi 160 otrok in mladih z motnjami v razvoju in tudi gibalno ovirane, omogočena gradnja primernih prostorov za fizioterapijo. V dela je bilo vključenih 80 domačinov. »Nikakor si nisem upala misliti, da se bodo dela tako hitro odvijala. V vsem tem vidim otipljiv čudež Ljubezni in plemenitost slovenskih dobrotnikov. Iskrena hvala za vse, kar storite za naše otroke!« je dejala misijonarka sestra Vesna Hiti, ki je spremljala gradnjo.
  • V Kiguhu v Burundiju podprt zaključek gradnje dodatnih 6 učilnic osnovne šole, zbornico in sanitarije za 900 otrok. Ker je manj učencev v razredu, se jim je že izboljšal učni uspeh.
  • V Safi v Centralnoafriški republiki je bilav sodelovanju s. sestro Bogdano Kavčič zagotovljena hrana za več kot 200 podhranjenih otrok in doječe matere ter delno podprta gradnja dveh vodnjakov za potrebe zdravstvenega centra, vrtca in lokalnega prebivalstva.
  • V okrožju Karongi v Ruandi se je ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in s Caritas Rwanda nadaljevalo z izvedbo projekta za 600 revnih družin. Poučeni so bili o kmetijskih praksah. Posadili so 643.000 dreves in izdelali 5 ha teras za preprečevanje erozije. Usposobljeni so bili za zagon obrti in prejeli so subvencije, kar jim že prinaša dohodek. V času COVID-19 so prejeli hrano in higienske pripomočke.
  • V Ampitafa na Madagaskarju je bil podprt nakup 10 ton riža in olje za dnevne obroke za 292 otrok iz šole in vrtca, ki bi se sicer učili lačni. V času zaprtja šol zaradi COVID-19 so hrano razdelili bolnim otrokom in porodnicam.                                      

S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti:

  • V Safi v Centralnoafriški republiki se bo nadaljevalo z nakupi hrane za okoli 300 podhranjenih otrok in za njihove matere, kar bo še posebej  dragoceno v času pandemije.
  • V Bujumburi v Burundiju bo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti v centru za otroke in mlade s posebnimi potrebami podprta gradnja prostorov za delovno terapijo; mizarstvo, izdelovanje mila in šivalnico, za njihovo vključevanje v normalno življenje ter gradnja kuhinje.
  • V okrožju Karongi v Ruandi bodo ob sofinanciranju MZZ izvedena usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek s pomočjo 5 preš iz Slovenije in znanja podjetja Damahaus prestige, spremljalo se jih bo v dejavnostih, ki jim prinašajo dohodek. 11 lokalnih skupnosti bo prejelo vodne črpalke. Še dodatnim 130 družinam se bo omogočilo sončne celice z lučjo.
  • V Mukungu v Ruandi s. Bogdana Kavčič v okviru zdravstvenega centra prosi za podporo pri nakupu stola za opravljanje zobozdravstvenih storitev.
  • V Ampitafa na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 otrok. S hrano se bo v času epidemije pomagalo tudi drugim.

»Stiske revnih v Afriki se letos povečujejo, saj družine večinoma živijo od dnevnega zaslužka, ki ga zaradi omejitve gibanja ob pandemiji COVID-19 pogosto ni. Lakota je in bo najhujša posledica pandemije, ki jo najbolj občutijo otroci, saj zaradi zaprtja šol ne dobijo obroka hrane, ki je pogosto edini v dnevu. Zato je letos pomoč v Afriki, še bolj potrebna.«, je povedala še Jana Lampe.

Darovalci svoj lahko nakažejo na:  Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Ali pa pomagajo s  SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 in prispevajo 1 oz. 5 EUR. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/. »HVALA vsakemu za vsak dar!«

V zadnjem delu konference je bila predstavljena še akcija Z delom do dosojenega življenja, ki jo Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike letos nadaljuje že enajsto leto. Akcija in program Z delom do dostojnega življenja vključuje že 642 darovalcev iz Slovenije z vsakomesečnim darom (botrov), ki podpirajo plačilo za delo staršev iz več kot 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Eritreji in na Madagaskarju) ter 17 v Albaniji in 16 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, da ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po desetih letih izvedbe so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji v program vključili druge. Z dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočijo redno delo in njegovi družini spremenijo življenje. Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Burundiju, Ruandi, Ugandi, Albaniji in na Šrilanki. Zbira se tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani je Karitas podprla delo 9 zdravstvenih in 9 pedagoških delavcev v Afriki. Vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani.

Med njimi je bila tudi darovalka gospa Ida Rus, ki je povedala zakaj se je priključila k akciji Z delom do dostojnega življenja: »Pred 9 leti sva se skupaj z možem odločila, da podpreva z mesečnim prispevkom akcijo Z delom za dostojno življenje. Nama znesek ni zmanjšal družinskega proračuna, je pa nekomu omogočil, da je bil plačan za opravljeno delo. S tem, ko nekdo dobi plačilo za opravljeno delo, se mu ohrani dostojanstvo.  Vsako leto sproti dobim poročilo od Slovenske karitas, katerim družinam je bil ta denar namenjen in kako družin v Afriki preko dela in zaslužka napredujejo. Obenem pa smo tudi povabljeni, da se udeležimo srečanja, da iz prve roke izvemo, s kakšnimi razmerami se spopadajo naši misijonarji. Pred osmimi leti je tudi meni umrl mož in sem ostala sama s petimi otroci, najstarejši je bil takrat star 19 let. Preko letnega poročila pa sem izvedela, da podpiram s svojim denarjem vdovo, ki je s tem denarjem, ki ga je zaslužila s svojim delom na misijonu , preživljala pet otrok. Počutila sem se povezano z njo, z njeno stisko