Evropska unija in španska vlada sta ob podpori Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) izvedli mednarodno konferenco donatorjev za solidarnost z venezuelskimi begunci in migranti ter državami v regiji. Donatorji so obljubili skupno 2,544 milijarde evrov (595 milijonov evrov nepovratnih sredstev), od tega bodo Evropska unija in njene države članice namenile 231,7 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Evropska komisija je obljubila 144,2 milijona evrov za takojšnjo humanitarno pomoč ter za srednje- in dolgoročnejšo razvojno pomoč in ukrepe za preprečevanje konfliktov. Evropska investicijska banka pa je napovedala 400 milijonov evrov dodatnih posojil regiji.

Obljubljena sredstva Evropske unije bodo v glavnem namenjena:

  • razvojni podpori v višini 70 milijonov evrov: za spodbujanje družbenega in gospodarskega vključevanja venezuelskih migrantov in beguncev ter podporo gostiteljskim skupnostim. Podpora bo namenjena sektorjem, ki jih je pandemija koronavirusa najbolj prizadela, s poudarkom na krepitvi osnovnih socialnih storitev, zlasti zdravstvenih; spodbujanju gospodarskih priložnosti ter izboljšanju prehranske in hranilne varnosti. Ta podpora bo razdeljena med države regije, zlasti Kolumbijo, Peru in Ekvador, ki gostijo večino beguncev in migrantov.
  • Humanitarna pomoč v višini 67,7 milijona evrov za takojšnje dejavnosti pomoči v regiji, vključno z obmejnimi območji, za podporo beguncem, notranje razseljenim osebam, gostiteljskim skupnostim in drugim ranljivim skupinam. Pomoč bo zlasti namenjena zdravju, zaščiti, prehrani, izobraževanju ter oskrbi z vodo, sanitarni ureditvi in psihosocialni podpori.

Zaradi pandemije koronavirusa grozi še poslabšanje že tako dramatičnih razmer v regiji. Humanitarna pomoč EU bo prispevala k mobilizaciji nujne pomoči za približno pet milijonov Venezuelk in Venezuelcev, ki so bili primorani zapustiti svoje domove.

Celotno sporočilo

Informativno gradivo o podpori EU venezuelskim beguncem, migrantom in gostiteljskim skupnostim

Tematska spletna stran konference