Minuli konec tedna je Evropska unija obeležila dvajseto obletnico vzpostavitve mehanizma EU na področju civilne zaščite, ki je bil v tem obdobju več kot 500-krat aktiviran za usklajevanje odziva na naravne nesreče in druge krizne situacije v Evropi in svetu.

Med drugim je bil uporabljen za dostavo več milijonov kosov medicinske opreme v času pandemije COVID-19 ter nujnih potrebščin na prizorišča potresov in poplav.

Civilna zaščita EU je bila ustanovljena pred 20 leti, 23. oktobra 2001 s sprejetjem Sklepa Sveta 2001/792/ES o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti za olajšanje okrepljenega sodelovanja pri intervencijah pomoči civilne zaščite.

»Mehanizem EU na področju civilne zaščite zagotavlja hitro in dobro usklajeno pomoč, kadar koli nesreče prizadenejo Evropsko unijo ali druge konce sveta. To je konkreten primer evropske solidarnosti v praksi. Pogled na to dvajsetletno zgodbo o uspehu operacij solidarnosti EU me navdaja s ponosom. Sčasoma nam je mehanizem s svojim ključnim položajem v evropskem sistemu obvladovanja nesreč ne le omogočil, da se odzivamo hitreje in na več nesreč hkrati, temveč nam je z rescEU uspelo tudi bistveno okrepiti raven pripravljenosti naše celine na naravne nesreče, katerih intenzivnost se stopnjuje, in na nova in bolj kompleksna tveganja,« je dejal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Kako mehanizem deluje?
Ko obseg izrednih dogodkov preseže zmogljivosti države za odzivanje, lahko ta zaprosi za pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito. Ko je aktiviran, koordinacijski center EU za odzivanje v izrednih razmerah koordinira in financira pomoč, ki so jo dale na voljo države članice EU in šest dodatnih sodelujočih držav (Islandija, Norveška, Srbija, Severna Makedonija, Črna gora in Turčija) prek spontanih ponudb.

Poleg tega je EU ustvarila Evropski bazen civilne zaščite, da ima kritično število takoj razpoložljivih zmogljivosti civilne zaščite, ki omogočajo močnejši in skladen kolektivni odziv. Če bi izredne razmere zahtevale dodatno, reševalno pomoč, rezervna skupina rescEU poskuša zagotoviti dodatne zmogljivosti za soočanje z nesrečami v Evropi. Storitev satelitskega kartiranja v sili Copernicus EU dopolnjuje operacije s podrobnimi informacijami iz vesolja.

Nova zakonodaja
V začetku tega leta je bila sprejeta nova zakonodaja za okrepitev civilne zaščite EU, ki daje EU potrebna orodja za boljše spopadanje s prihodnjimi izzivi, kot so obsežne izredne razmere ali nesreče, ki prizadenejo več držav hkrati.

Več informacij
EU Civil Protection Mechanism
Emergency Response Coordination Centre

Pripravila: PV
Foto: