Ob robu letošnjih 9. Slovenskih razvojni dni se je državna sekretarka Simona Leskovar srečala z evropskim komisarjem za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christosom Stylianidesom. V pogovoru je državna sekretarka komisarju predstavila aktivnosti na področju humanitarne pomoči, z evropskim komisarjem pa sta tudi izmenjala stališča glede nekaterih perečih svetovnih humanitarnih kriz.

Državna sekretarka se je visokemu gostu v uvodu zahvalila za odziv na vabilo na spomladanski del letošnjih – devetih – Slovenskih razvojni dni, ki so letos namenjeni tudi razpravi o izzivih na področju enakosti žensk in moških ter nasilju nad ženskami v humanitarnih razmerah, zaradi česar je prisotnost komisarja še posebno pomembna. Evropska unija namreč boju proti nasilju nad ženskami namenja posebno pozornost. Med drugim je med julijem 2017 in decembrom 2018 vodila Poziv k delovanju na področju varovanja pred nasiljem zaradi spola v izrednih razmerah, ki se mu je lani pridružila tudi Slovenija.

S komisarjem Stylianidesom sta v dvostranskem pogovoru izmenjala poglede na pereče humanitarne krize v Jemnu, Gazi ter Venezueli. Naslovila sta številne izzive na afriškem kontinentu. Državna sekretarka je komisarju Stylianidesu pojasnila, kako Slovenija sodeluje pri lajšanju posledic največjih humanitarnih kriz.

Jemen, kot prizorišče trenutno največje humanitarne krize na svetu, Slovenija obravnava z zaskrbljenostjo. Ministrstvo za zunanje zadeve je za lajšanje humanitarnega položaja v Jemnu namenilo 380.000 evrov pomoči, vključno z zadnjim prispevkom na donatorski konferenci v Ženevi, minister dr. Cerar pa na to temo vodi aktiven dialog z domačo javnostjo, srečanj se aktivno udeležuje tudi platforma SLOGA.

Državna sekretarka Leskovar je predstavila slovenski prispevek k reševanju perečega problema dostopa do čiste pitne vode v Gazi, ko je za obrat za razsoljevanje vode namenila eno največjih humanitarnih donacij do sedaj, in sicer pol milijona evrov.

Sogovornika sta spregovorila tudi o globoki politični, gospodarski in humanitarni krizi v Venezueli. Slovenija je zaskrbljena tudi zaradi tam živeče slovenske skupnosti, ki šteje okoli 300 državljanov in do 1000 oseb slovenskega porekla. Državna sekretarka je dejala, da v Sloveniji pozorno spremljamo razvoj situacije ter sodelujemo v skupnih prizadevanjih Evropske unije za lajšanje humanitarnih razmer.

Državna sekretarka Leskovar je ob zaključku srečanja z evropskim komisarjem ter ob priložnosti mednarodnega dne žensk predstavila nov projekt Ministrstva za zunanje zadeve “mlade veleposlanice”, ki je bil zasnovan skupaj s tujimi veleposlanicami v Ljubljani. V sklopu projekta bo potekal mentorski program za izbrano skupino mladih žensk – dijakinj srednjih šol iz različnih krajev po Sloveniji, namenjen krepitvi interesa za kariero na področju mednarodnih odnosov in diplomacije.