EU bo v sodelovanju z Združenimi narodi od 12. do 14. marca 2019 v Bruslju gostila tretjo konferenco o podpori prihodnosti Sirije in širše regije(#SyriaConf2019), ki bo glavna donatorska konferenca za Sirijo in regijo letos. 

Na konferenci bodo obravnavali največje težave sirskega prebivalstva in skupnosti, ki v državi in v širši regiji gostijo sirske begunce, povezane s humanitarno pomočjo in odpornostjo. Posebna pozornost bo namenjena položaju sirskih žensk.

Na konferenci bo mednarodna skupnost ponovno potrdila politično in finančno podporo sosednjim državam Sirije, zlasti Libanonu, Jordaniji in Turčiji. Izpostavljena bodo tudi prizadevanja Iraka in Egipta.

Prva dneva bosta namenjena dialogom, na katerih bo sodelovalo na stotine predstavnikov sirskih, regionalnih, mednarodnih in nevladnih organizacij ter organizacij civilne družbe. V četrtek pa bodo udeleženci iz več kot 85 držav in regionalnih organizacij razpravljali o ključnih vidikih sirske krize, tj. o političnem, humanitarnem in regionalnem razvoju. Na konferenci naj bi ponovno potrdili mednarodno zavezanost za pomoč sirskemu prebivalstvu in gostiteljskim skupnostim.