Ekipa Evropa je več kot 130 partnerskim državam po vsem svetu v enem letu zagotovila več kot 26 milijard evrov podpore za boj proti koronavirusu. Gre za ciljno usmerjen odziv EU v podporo prizadevanjem partnerskih držav v boju proti pandemiji koronavirusa, pri čemer so vire združile EU, njene države članice in evropske finančne institucije pod imenom „Ekipa Evropa“.

Omenjeni znesek, z katerim je do 1. januarja 2021 Ekipa Evropa podprla partnerske države, je 65 % celotnega svežnja za odziv, ki zdaj znaša več kot 40 milijard evrov in presega prvotno obljubljenih 20 milijard evrov.

Ekipa Evropa si prizadeva tudi za zagotovitev globalnega, pravičnega dostopa do cepiv proti COVID-19 in podporo uvedbi kampanj cepljenja, hkrati pa proučuje možnosti za povečanje lokalnih proizvodnih zmogljivosti. EU je imela vodilno vlogo pri vzpostavitvi instrumenta COVAX, globalne pobude, ki državam z visokim dohodkom omogoča financiranje cepiv za države z nizkimi in srednjimi dohodki ter pri kateri je Ekipa Evropa ena vodilnih donatork, ki je prispevala več kot 2,2 milijarde evrov.Več o tem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1621