Evropska komisija in Švedska sta 1. junija gostili tretje srečanje visokih humanitarnih uradnikov o humanitarni krizi v Jemnu.

Med srečanjem so udeleženci izrazili zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Jemnu, saj potrebe dosegajo raven brez primere, nevarnost razširjene lakote pa ostaja tako otipljiva kot kdaj koli prej. Humanitarne razmere v Jemnu so alarmantne, saj se milijoni ljudi soočajo z lakoto.

Humanitarno krizo poslabšujejo propadajoče gospodarstvo, omejen dostop humanitarnih akterjev, nadaljnje omejitve uvoza in pomanjkanje humanitarnih sredstev.

Donatorji, agencije Združenih narodov ter mednarodne in jemenske nevladne organizacije so ponovno potrdile svojo zavezanost nadaljnjemu skupnemu delovanju. Ostajajo zavezani spoštovanju humanitarnih načel in globalnih standardov odgovornosti pri zagotavljanju ključne humanitarne pomoči s konstruktivnim in trajnim sodelovanjem s strankami v konfliktu.

Donatorji so ponovno potrdili svojo polno podporo humanitarnim organizacijam, ki delujejo v težkih razmerah na terenu, in poudarili potrebo po neoviranem dostopu humanitarnih akterjev.

Dosežen je bil pomemben napredek, vendar izboljšave spričo naraščajočih potreb še zdaleč niso dovolj.

Poleg tega so udeleženci poudarili pomen nujne mobilizacije dodatnih virov in njihovo pravočasno izplačilo v podporo načrtu za humanitarni odziv v Jemnu. Pomanjkanje sredstev moti reševalne programe in več jih je brez dodatnih sredstev v nevarnosti.

Udeleženci so poudarili nujno potrebo po izboljšanju usklajevanja med humanitarno in razvojno pomočjo. Naložbe v okrevanje in razvoj so potrebne vzporedno s prizadevanji za odzivanje v izrednih razmerah, da bi se izognili neposredni lakoti, hkrati pa podprli dolgoročno in trajnostno okrevanje.

Udeleženci so poudarili, da trajnostna rešitev v Jemnu zahteva nujno prekinitev ognja po vsej državi in ​​celovit mirovni sporazum, dosežen z vključujočim političnim procesom.