Evropska komisija bo Mjanmaru namenila 9 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena izboljšanju življenjskih razmer v nastanitvenih centrih za družine, ki so žrtve nasilja, zlasti v pokrajinah Kačin, Šan in Rakajn.

Humanitarni sveženj bo predvsem namenjen obnovi bivališč ter zagotavljanju dostopa do vode in higienskih storitev, 2 milijona evrov pa bosta namenjena za varno in kakovostno šolanje otrok.

Projekti bodo usmerjeni tudi v preprečevanje in odpravljanje nasilja na podlagi spola in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava.