Evropska komisija je objavila deveto poročilo o napredku v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, sprejete po 8. decembru 2016.

Države članice so v tem obdobju okrepile preselitve iz tretjih držav in doslej omogočile varno in zakonito pot v Evropo 13.968 osebam.

V zvezi s premestitvami iz Grčije in Italije se je ohranil splošni pozitivni trend: opravljenih je bilo 3.813 premestitev, pri čemer je bilo v decembru doseženo doslej najvišje število premestitev v enem mesecu (1.926). Skupaj je bilo premeščenih 11.966 oseb (8 766 iz Grčije in 3 200 iz Italije).

V Slovenijo je bilo doslej skupaj premeščenih 23 oseb iz Italije in 101 oseba iz Grčije.

Države EU bi morale na splošno pospešiti delo, da bi ohranile in dosegle mesečne cilje glede premestitev, ki jih je določila Komisija, in sicer 1.000 premestitev iz Italije in 2.000 premestitev iz Grčije.

Komisija bo naslednje poročilo objavila marca 2017.

Celotno sporočilo