Predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Josep Borrell, sta v videokonferenci potrdila zavezo EU, da bo pomagala v regiji, tudi pri soočenju s pandemijo in njenimi posledicami.

112 milijonov evrov bo namenjenih krepitvi varnostnih in obrambnih zmogljivosti držav G5, zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, in ponovni vzpostavitvi državnih služb na ozemlju.

Preostalih 82 milijonov evrov bo namenjenih krepitvi razvojnih prizadevanj in izboljšanju življenjskih razmer, odpornosti in socialne kohezije ranljivega prebivalstva.

Več na povezavi.