V ponedeljek, 20. 3. 2023 in torek, 21. 3. 2023 bo potekal Evropski Humanitarni Forum (EHF). Prijava za on-line udeležbo je še vedno mogoča. Letošnji Forum se bo osredotočal na tri teme:

– spopadanje z naraščajočimi humanitarnimi potrebami,

– reševanje sporov in ohranjanje humanitarnega prostora,

– predvidevanje in odzivanje na krize, povezane s podnebjem.

Na Forumu bo nastopilo več kot 100 govorcev iz vlad, civilne družbe in institucij EU, ki bodo skupaj z udeleženci iskali nove in inovativne rešitve za današnje humanitarne izzive.
Forum organizirata Evropska komisija (GD ECHO) in Švedska v okviru svojega predsedovanja Svetu EU.

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.