Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) je 17. julija objavila poročilo o stanju prehranske varnosti v svetu, ki kaže, da je v svetu lačnih že 820 milijonov ljudi. Poročilo opozarja, da nam ne gre dobro pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki zadevajo lakoto, prehransko varnost in prehranjenost. “Po štirih letih Agende 2030 za trajnostni razvoj je, ko govorimo o odpravi lakote in trajnostnih pristopov h kmetijstvu ter upravljanju z naravnimi viri, nazadovanje norma,” je povedal Pietro Gennari, glavni statistik FAO.

Maria Helena Semedo, namestnica direktorice za podnebje in naravne vire pri FAO, je povedala, da “nazadovanje pri doseganju ključnih stebrov ciljev trajnostnega razvoja lahko ogrozi doseganje Agende 2030 v celoti, in dela naše cilje, zagotoviti socialno, okoljsko in ekonomsko trajnostno prihodnost za planet in za današnje in prihodnje generacije, vse manj dosegljive.”

V prvem takem poročilu je FAO analizirala velike globalne trende in podatke iz do 234 držav in teritorijev glede na 18 kazalnikov štirih CTR-jev (2, 6, 14 in 15).

Nekaj ključnih poudarkov:

Lakote je vse več: število lačnih ljudi na svetu se zadnja tri leta povečuje in je trenutno 820 milijonov.

Majhni proizvajalci hrane zaslužijo približno polovico manj kot veliki: večina kmetov v državah v razvoju se sooča z bistveno večjimi izzivi, denimo pri dostopu do virov in storitev, njihova produktivnost in prihodki so tako sistematično manjši.

Velike razlike v cenah hrane: velike podražitve hrane v zadnjih letih najbolj vplivale na države v razvoju, ki nimajo dostopa do morja, četrtino držav v Afriki in zahodni Aziji, ter petino v srednji in južni Aziji.

Več kot polovica lokalnih vrst živine je na robu izmurtja: po svetu je na robu izmurtja kar 7155 lokalnih vrst živine, torej vrst, ki se pojavljajo samo v eni državi, kar je kar 60 % vseh vrst.

Več informacij in povezava do celotnega poročila so na voljo tukaj.