Filippo Grandi, uradnik Združenih narodov z bogatimi izkušnjami, je s 1. januarjem začel svoj petletni mandat na položaju Visokega Komisarja Združenih narodov za begunce (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR). S tem je po desetih letih nasledil Antonio Guterres-a.

Novi Visoki komisar je prevzel položaj v času globalnih preselitvenih izzivov brez primere. Rekordno število ljudi po vsem svetu je prisiljenih bežati pred vojno in preganjanjem, vključno z več kot milijonom beguncev in migrantov, ki so v preteklem letu prebežali v Evropo preko Sredozemlja. Drugi izzivi vključujejo kritične pomanjkljivosti v financiranju humanitarnega sektorja, manj prostovoljnih vračanj beguncev v več kot treh desetletjih, ljudi, ki daljše časovno obdobje bivajo v izgnanstvu in večjo politizacijo vprašanja beguncev v mnogih državah.

»UNHCR trenutno krmari v izredno težavnih vodah«, je dejal Grandi. »Kombinacija različnih konfliktov in posledične množične selitve, novi izzivi na področju azila, vrzel v financiranju med humanitarnimi potrebami in viri ter naraščajoča ksenofobij so zelo nevarni. Pot naprej predstavlja velik izziv, vendar upam, da bomo – v sodelovanju z vladami, civilno družbo in drugimi partnerji – napredovali pri zagotavljanju mednarodne zaščite in izboljšanju življenjskih pogojev milijonov beguncev, notranje razseljenih in ljudi brez državljanstva. Prav tako upam, da se bo nadaljevalo z iskanjem temeljnih rešitev za trajajoče krize, ki silijo ljudi v preselitve, in vlaganjem ustreznih političnih in materialnih virov. UNHCR, čigar mandat vključuje iskanje rešitev, je pripravljen sodelovati z vsemi tistimi, ki želijo zasledovati te cilje«.

Več si lahko preberete na spletni strani Visokega komisarja Združenih narodov za begunce.