Število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč, stalno narašča. Večinoma zaradi konfliktov, podnebnih sprememb in oboroženih spopadov. V okviru evropske platforme nevladnih humanitarnih organizacij VOICE, so različni vplivneži razpravljali o neravnovesjih financiranja, ki vplivajo na humanitarni sistem. V razpravi so med drugim sodelovali Vince Chadwick (Devex), Arnaud Dupont (GD ECHO), Céline Mias (CARE International), Milward Mwamvanij (LM International) in Martin Scott (University of East Anglia), ki so razpravljali o naslednjih temah:

  1. Ali je mogoče, da nekatere krize zaradi izjemno velike medijske prepoznavnosti in političnega vpliva pritegnejo bistveno več sredstev kot druge krize, kjer so potrebe podobne?
  2. Kako lahko prej omenjena težava povzroči velik izziv za humanitarne organizacije pri upravljanju tekočih humanitarnih kriz, kar vodi v resne težave za ljudi v stiski?

Na podlagi izvedenega dogodka je bilo pripravljeno poročilo, ki podrobneje analizira naslednja priporočila:

  • povečati financiranje humanitarne pomoči na ravni EU in držav članic;
  • pri odločitvah o financiranju upoštevajte humanitarna načela; in
  • povečati učinkovitost in uspešnost financiranja humanitarne pomoči.

Celotno poročilo v angleškem jeziku je dostopno na tej povezavi.

Vir: VOICE

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.