Posebno poročilo EU o Humanitarna pomoči EU za izobraževanje kaže, da je pomoč otrokom v stiski opazna, vendar bi morala biti dolgoročnejša in bi morala doseči več deklic.

Evropska Komisija je v letu 2019 povečala pomoč za izobraževanje v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah na 10% celotne humanitarne pomoči.

Pred dnevi so objavili evalvacijo tega programa, v kateri ugotavljajo, da so tovrstni projekti pomembni in so dosegli pričakovane rezultate, čeprav so žal dosegli manj deklet kot fantov. Čeprav je večina projektov še naprej koristila otrokom po koncu izvedenih projektov, denar za izobraževalne projekte ni zmanjšal odvisnosti od denarne pomoči.

Evalvacija je tudi pokazala, da naj se donatorji osredotočajo na bolj dolgoročno financiranje, izboljšanje analize stroškov, zagotavljanje večje podpore dekletom in izboljšanje trajnosti projektov.