Za tiste, ki ste pripravljeni ponuditi namestitev za begunce iz Ukrajine, objavljamo pomembno informacijo Slovenske filantropije:

V kolikor v svojem stanovanju nastanite begunce iz Ukrajine, morajo le-ti v roku treh dni od svojega vstopa v Slovenijo prijaviti naslov prebivališča pri najbližji policijski postaji. Dokler Republika Slovenija ne bo odločila, če bo beguncem iz Ukrajine podelila status začasne zaščite, le-ti tudi niso upravičeni do finančnih sredstev za nastanitev. To pomeni, da vam v tem času država ne bo krila stroškov povezanih z nastanitvijo beguncev. Več informacij najdete na tej povezavi.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.