Od Evropskega humanitarnega foruma (EHF) pričakujem predvsem to, da bo ključnim političnim akterjem omogočil, da se osredotočijo na rekordno raven svetovnih humanitarnih potreb in rekordno vrzel v financiranju za njihovo zadovoljevanje.” Dominic Crowley v najnovejši izdaji revije Défis Humanitaires navaja pričakovanja mreže glede prihajajočega EHF. Cilj foruma, ki poteka že drugič, je “skupaj predlagati inovativne, trajnostne in učinkovite pristope za reševanje trenutnih humanitarnih izzivov”, organizirala pa sta ga GD ECHO in država, ki trenutno predseduje Svetu EU, Švedska.

Pogovor je bil priložnost za izmenjavo mnenj mreže o ključnih prednostnih nalogah, ki vplivajo na zagotavljanje humanitarne pomoči, ter za poziv EU in državam članicam, naj se zavežejo in predlagajo konkretne dogovorjene rezultate za podporo večjemu številu ljudi v stiski, krepitev odpornosti na podnebne spremembe, načelno operacionalizacijo trojne povezanosti in zagotovitev spodbujanja mednarodnega humanitarnega prava.

Celoten intervju si lahko preberete tu.

Vir: Voice-EU

Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.