Evropska komisija je slovenski Ustanovi za krepitev človekove varnosti (ITF) podelila naziv specializirane agencije držav članic, ITF je s tem postal prva takšna ustanova iz Slovenije in novejših držav članic EU-ja, ki se lahko pohvali s tem nazivom.

Status ustanovi odpira široke možnosti za izvajanje humanitarnih projektov Evropske unije. ITF je s tem postal prva takšna ustanova iz Slovenije oziroma t. i. novejših držav članic EU, poleg dosedanjih 11 ustanov MSSA iz Nemčije, Francije, Belgije, Grčije, Švedske in Španije. ITF bo zaradi hitrejših in poenostavljenih postopkov sedaj med prvimi, ki lahko nudijo evropsko pomoč. Ob naravnih in drugih nesrečah ter humanitarnih katastrofah pa je prav hitra pomoč za prizadete izrednega pomena.

Kriteriji za pridobitev statusa so, da mora biti organizacija zmožna operativno izvajati pogodbene obveznosti z EU, da se aktivno operativno ukvarja s humanitarno dejavnostjo, da je finančno stabilna in da spoštuje humanitarna načela Evropske unije, kot so humanost, nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost.

Postopek pridobitve statusa MSSA je bil zahteven in dolgotrajen, saj je potekal več let. Pri dodelitvi statusa ITF-u je bila Evropska komisija še posebej pozorna na finančno upravljanje in finančne rezultate, na obseg delovanja na področju humanitarnega deminiranja in krepitev človekove varnosti ter na dejstvo, da ITF prihaja iz Slovenije, države članice s poudarjeno in aktivno humanitarno dejavnostjo. Komisija si želi v prihodnje bolj povezati človekoljubno in razvojno pomoč. Prav tu pa ima ITF dragocene izkušnje in zmogljivosti.

Evropska komisija nudi humanitarno pomoč v imenu Evropske unije po celem svetu: od leta 1992 je izvedla programe v več kot 110 državah. Letni proračun EU za humanitarno pomoč znaša približno 1 milijardo evrov, ta sredstva pa vsako leto pomagajo približno 120 milijonom ljudi zunaj EU. Glavna področja delovanja Evropske komisije so v kriznih žariščih po svetu, kot so Sirija, Južni Sudan, Jemen in Ukrajina. V večini teh držav so velik problem tudi mine, eksplozivni ostanki vojne in oskrba žrtev min, kjer bo svoje dejavnosti pokonfliktne obnove v imenu EU lahko izvajal tudi ITF.