Evropska platforma humanitarnih NVO VOICE, je izdala novo številko njihovega biltena, v kateri predstavniki različnih humanitarnih organizacij na ravni EU poudarjajo prepletenost povezav med lakoto, konflikti in podnebnimi spremembami. Donatorje nujno pozivajo, naj prekinejo sedanjo paradigmo svetovne lakote.

Trenutna kriza zaradi nezanesljive preskrbe s hrano ubija ljudi, uničuje življenja in človeško dostojanstvo ter vpliva na vse nas. V tej številka lahko najdete tudi priporočila humanitarnim akterjem kaj naj storijo, da se bodo lažje soočali s humanitarno krizo, ki se bo po pričakovanjih le še poglabljala.

Prebrali si boste lahko tudi intervju z Andreasom Papaconstantinou, generalnim direktorjem za sosedstvo in Bližnji vzhod pri DG ECHO, ki je spregovoril o krizi lakote z vidika EU, prizadevanjih DG ECHO za zmanjšanje vrzeli v financiranju, uporabi trojne povezave za vprašanje lakote in prihodnjem Evropskem humanitarnem forumu.

Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.