Ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti aidsu je Slovenska karitas opozorila, da okužbe z virusom hiv hkrati s covidom-19 povečujejo neenakosti med ljudmi in poglabljajo revščino. Največ okužb z virusom hiv je še vedno v ekonomsko revnejših državah sveta, kar 67% vseh okuženih živi v podsaharski Afriki.

V zdravstvenih centrih v Afriki, ki jih v sodelovanju s slovenskimi misijonarji podpira Slovenska karitas s pomočjo akcije Za srce Afrike in ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča, zdravstveni delavci pomagajo okuženim s hivom in obolelim za aidsom, in sicer s testiranjem, zdravili in tudi s hrano. Izvajajo pa tudi redno preventivno zdravstveno vzgojo za prebivalstvo, da bi se preprečile nove okužbe.

Okuženim s hivom in obolelim za aidsom Slovenska karitas pomaga tudi preko akcije Z delom do dostojnega življenja in mesečnega daru slovenskih darovalcev. Preko te akcije so z aidsom oboleli starši v Ruandi in Burundiju dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe s hivom zelo težko. Na ta način lahko z zaslužkom preživijo svoje družine in tudi sebe. Kar je za bolnike ob tem posebej pomembno je, da redno jedo, ker brez hrane protiretrovirusna zdravila ne delujejo in so zelo šibki. Odkar so okuženi s hivom vključeni v delo v sklopu programa z  delom do dostojnega življenja in zaslužijo za svoje preživetje, se počutijo tudi bolj vredne in koristne, prvič so si upali spregovoriti v skupini tudi o svojih težavah.

V revnejših državah, predvsem v podsaharski Afriki, kjer živi okoli 26 milijonov vseh okuženih na svetu, je aids močno povezan z revščino in jo še poglablja, opozarja Slovenska karitas. Mnoge ženske so zaradi revščine in preživetja družine prisiljene v prostitucijo, kjer je možnost okužbe večja, ko pa si enkrat okužen, je tvoje zdravje šibko in težje preživljaš svojo družino. Neenakost med spoloma, in možnosti za dostojno delo žensk, pa se je v času covidom-19 v teh državah še povečala in s tem se tudi povečuje tveganje za okužbo s hivom.

Med okuženimi je tudi skoraj 2 milijona otrok, ki se pogosto okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka in če ne dobijo primerne terapije, pogosto ne doživijo svojega drugega rojstnega dne.

Ob tem ima le 74 % okuženih odraslih in le 54 % okuženih otrok dostop do primernih zdravil. Zato so v teh državah, kjer je stopnja ogroženosti visoka, nujno potrebne preventivne dejavnosti, kot je predvsem spodbujanje k zakonski zvestobi, kot tudi podpora razvojnim projektom, ki revnim omogočajo dostojno delo in preživetje ter dostop do primernega zdravljenja za vse okužene s hivom.

Celoten prispevek preberite na spletni strani Slovenske karitas.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.