Za vprašanja glede nastanitev in oskrbe beguncev v Republiki Sloveniji je zadolžen Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Kontaktni podatki so naslednji: