Priročnik o upravljanju konfliktov je leta 2000 izšel pri založbi Zed Books. V njem so predstavljene izkušnje različnih nevladnih organizacij, ki so se na svetovnih žariščih soočale s konflikti med različnimi skupinami ljudmi.

Več informacij o knjigi in celotno recenzijo lahko preberete na spletni strani Društva Humanitas.