Evropska komisija je 9. novembra 2016 sprejela najnovejše poročilo o napredku v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, ki so bili sprejeti po 28. septembru 2016. Komisija ugotavlja, da je bilo po objavi prejšnjega poročila preseljenih še dodatnih 1.157 ljudi, kar pomeni, da so države članice še naprej uresničevale svoje zaveze za zagotovitev zakonitih poti tistim, ki potrebujejo zaščito. Takih oseb je bilo doslej vsega skupaj 11.852, to pa je več kot polovica od 22.504 oseb, predvidenih v programu iz julija 2015.

Splošen pozitivni trend v zvezi s premestitvami je bil v zadnjih nekaj mesecih potrjen z dodatnimi 1.212 premestitvami, ki so bile opravljene v obdobju poročanja. Čeprav je šlo za kratkoročno zmanjšanje zaradi posebnih okoliščin, izjemni upad v primerjavi z visokim številom premestitev v septembru kaže, da so nadaljnja prizadevanja držav članic za ohranitev dosedanjega pozitivnega trenda še vedno nujna.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je med drugim povedal: „Nujna so dodatna prizadevanja pri obravnavi naraščajočega števila prihodov v Italijo in več tisoč oseb, ki so obtičale v Grčiji.  Odkar so bili programi vzpostavljeni, je minilo eno leto in pričakujemo, da bodo države članice okrepile svoja prizadevanja in v celoti izpolnile svoje zaveze.“

Celotno sporočilo