Najrevnejši na Madagaskarju so prejeli humanitarno pomoč v višini 120.000 evrov prek strateškega partnerstva med Ministrstvom za zunanje zadeve in Slovensko karitas.

Slovenska karitas je v juniju 2021 z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije podpisala sporazum o strateškem partnerstvu na področju mednarodne humanitarne pomoči za obdobje do oktobra 2023. V konzorciju je tudi Platforma SLOGA, z nalogo krepitve zmogljivosti slovenskih NVO na humanitarnem področju, tudi s povezovanjem z zasebnim sektorjem in zagovorništvom, še posebej v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Za prvi nujni odziv prek tega partnerstva, ki ga je Karitas začela izvajati v juliji 2021 v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko na Madagaskarju, je MZZ RS namenilo 120.000 evrov.

Zelo  sem  vesel, da je slovenska vlada slišala naš glas in je odprta za pomoč drugim državam v stiski in v potrebi, posebno v Afriki, kjer deluje več slovenskih misijonarjev. Zahvaljujem se slovenski Vladi za to humanitarno pomoč, ki jo nudi revnim družinam na Madagaskarju, ki jih je pandemija Covid-19 še bolj porinila na rob družbe in poslabšala njihovo stanje. Hvala tudi vsem Slovencem, ki nam pomagajo, je dejal misijonar Pedro Opeka ob tej pomoči iz Slovenije.

Na Madagaskarju 75% prebivalcev živi v skrajni revščini, ki jo poglabljajo podnebne spremembe in epidemija, posledično vsak drugi otrok zaostaja v rasti zaradi podhranjenosti.

58% prebivalcev nima dostopa do pitne vode, primanjkuje tudi zdravstvenih kapacitet, zaradi česar ljudje vsakodnevno umirajo.

Pedro Opeka Akamasoa Madagaskar

Akamasoa, humanitarna organizacija Pedra Opeke, deluje med najrevnejšimi prebivalci Madagaskarja. Foto: Izidor Šček/Radio Ognjišče

V projektu »Humanitarna pomoč za boljše zdravje revnih na Madagaskarju«, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, bodo bodo območja s skupaj 100.000 prebivalci tri mesece imela zagotovljeno možnost osnovne zdravstvene oskrbe, tudi obolelim s covidom-19, izboljšane možnosti za higieno in preprečevanje širjenja covida-19 in drugih bolezni ter prehransko varnost za otroke in druge najranljivejše skupine prebivalstva.

Iz tega projekta bo plačilo za delo prejemalo 37 zdravstvenih delavcev v šestih zdravstvenih ustanovah v združenju Akamasoa, kupljena bodo zdravila, potrebna oprema in zaščitna sredstva pred covidom-19.

Pri šoli v Andralanitri bodo namestili dve cisterni za vodo za potrebe šole in družin v okolici.

Deset tisoč učencev iz šestih osnovnih šol v centrih Akamasoa ter revne družine in starejši bodo deležni dnevnih obrokov hrane.

1.500 revnih družin bo prejelo tudi odeje, ker so noči v tem obdobju zelo hladne, kar povzroča bolezni dihal.

Cilj je krepitev zmogljivosti NVO

Da bi slovenske humanitarne NVO imele večje zmogljivosti v luči standardov EU za pridobivale sredstev in izvedbo mednarodne humanitarne pomoči ob takšnih krizah po svetu, v sklopu strateškega partnerstva med MZZ RS in Karitas poteka tudi projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči”, v konzorcijskem sodelovanju s  Platformo SLOGA.

Cilj je do oktobra 2023 okrepiti zmogljivosti vsaj šestih nevladnih organizacij, da bodo lahko izvajale več in bolj učinkovito humanitarno pomoč. V ta namen bodo potekale različne aktivnosti:

  • Mreženje deležnikov v Sloveniji in na mednarodni ravni.
  • Dogodki informiranja in povezovanja NVO z zasebnim sektorjem in tudi v primeru nesreč.
  • Usposabljanja za NVO o standardih, pripravi odzivov in EU programih za financiranje na področju humanitarne pomoči.
  • Pripravljene bodo e-novice in strokovne publikacije ter spletni dogodki.
  • SLOGA bo vzpostavila tudi koordinacijsko točko za odziv na nesreče.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo poudarek na pripravi zagovorniških prispevkov in dogodkov na prioritetne teme mednarodne humanitarne pomoči ob sodelovanju z evropskimi NVO mrežami (VOICE, Caritas Europa, ADRA …) in predstavitvi skupnih stališč na agendi. S pripravo stališč na tem področju in predstavitvijo le teh političnim odločevalcem, se bo nadaljevalo tudi po času predsedovanja, saj skupaj zmoremo več in bolje pri uresničevanju ciljev in zavez mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na državni in mednarodni ravni.


Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Potek v partnerstvu med Slovensko karitas in Platformo NVO, SLOGA. Mnenja izražena v izjavi so mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.