Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki je zadolžena za zagotovitev prevoza zbrane humanitarne in materialne pomoči, namenjene Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah, je poslala občinam in nevladnim  organizacijam dopis v zvezi z zbiranjem materialne pomoči za Ukrajino.

  • Za lokacijo zbiranja kot tudi za transport zbranih ter primerno pakiranih in pripravljenih sredstev pomoči naj se dogovorijo z regijskimi poveljniki CZ oziroma s krajevno pristojnimi izpostavami URSZR.
  • Izpostave URSZR so zadolžene za uskladitev dostave zbrane humanitarne in materialne pomoči do Državnega logističnega centra v Rojah.
  • URSZR bo, skupaj z Evropsko komisijo, organizirala konvoje pomoči iz Državnega logističnega centra Roje na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi državami Ukrajine že uskladila Evropska komisija.

Humanitarno in materialno pomoč je treba zbirati ločeno po naslednjih skupinah:

  • Clothes and footwear – Osebna oprema (oblačila in obutev),
  • Hygienic products and first aid kits – Higienski pripomočki,
  • First aid material – Kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč ,
  • Bedding – Posteljnina (deke, rjuhe, spalne vreče),
  • Food – Prehrana,
  • Firefighting Equipment – Gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati, črpalke ipd),
  • Firefighting personal protection equipment – Osebna reševalna oprema (gasilske čelade, rokavice, škornji).

Vsa humanitarna in materialna pomoč naj bo pakirana ločeno po sklopih, navedenih zgoraj, in v primerni embalaži oz. paketih (škatle). Na embalaži naj bo jasno označeno, za kateri sklop gre. Posamezni paketi naj bodo pripravljeni na EUR paletah (120cm*80cm) in oviti v folijo.

Vsa donirana sredstva v celoti uporabna in ustrezna za delitev končnim upravičencem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah. Npr. obleke morajo biti očiščene, nepoškodovane in ustrezne za uporabo, hrana pred rokom uporabe vsaj ½ leta in zapakirana v originalno embalažo. Kompleti prve pomoči ne smejo imeti pretečenega roka, reševalna oprema mora biti delujoča, varna za uporabo in ne sme biti poškodovana.

DOPIS URSZR


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.