Evropska komisija predlaga okrepitev humanitarnih dejavnosti Evropske unije v svetu, da bi zadostili občutno naraščajočim humanitarnim potrebam, ki jih je pandemija covid-19 še zaostrila. Evropska unija je sicer skupaj z državami članicami največja donatorka humanitarne pomoči na svetu, saj zagotavlja približno 36 % svetovne humanitarne pomoči.

 sporočilu so predstavili vrsto ključnih ukrepov za hitrejše zagotavljanje humanitarne pomoči z razširitvijo baze virov, podporo ugodnejšemu okolju za humanitarne partnerje in obravnavanjem temeljnih vzrokov za krize ob uporabi pristopa Ekipa Evropa. Poudarja se okrepljena osredotočenost na mednarodno humanitarno pravo, napoveduje pa se tudi obravnava dramatičnih humanitarnih posledic podnebnih sprememb.

Pred sprejetjem sporočila je Komisija raziskala, kaj o humanitarni pomoči EU menijo državljani in državljanke v vseh 27 državah članicah. Rezultati javnomnenjske raziskave so pokazali odločno podporo humanitarnim ukrepom EU, saj je 91 % vprašanih izrazilo pozitivno mnenje o dejavnostih humanitarne pomoči, ki jih financira EU. Skoraj polovica vprašanih meni, da bi EU morala ohraniti sedanjo raven humanitarne pomoči, 40 % vprašanih pa meni, da bi se ta sredstva morala povečati.

 

Humanitarna pomoč se danes sooča z izrednimi izzivi. Po podatkih Združenih narodov bo humanitarno pomoč letos potrebovalo več kot 235 milijonov ljudi, kar pomeni vsako 33. osebo na svetu. To je 40 % več, kot je bilo ocenjeno v letu 2020 in skoraj trikrat več kot leta 2014. Več je tudi prisilno razseljenih oseb; konec leta 2019 jih je bilo 79,5 milijona.

Poglablja se vrzel med viri in potrebami

Ob tem pa se poglablja vrzel med viri in potrebami. Leta 2020 so pozivi OZN k humanitarni pomoči poskočili na skoraj 32,5 milijarde evrov, kar je največ do zdaj, med drugim zaradi pandemije covid-19. Donatorji pa so zagotovili le 15 milijard evrov. Ta svetovni primanjkljaj humanitarnih sredstev se bo letos verjetno še povečal, zato je očitno, da potrebujemo večjo bazo donatorjev.

Leta 2020 so tri največje donatorke (Združene države Amerike, Nemčija in Evropska komisija) zagotovile 59 % sporočenih humanitarnih sredstev na svetovni ravni. V EU samo štiri države članice in Evropska komisija zagotavljajo približno 90 % finančnih sredstev za humanitarno pomoč.

Sporočilo

Vprašanja in odgovori

Rezultati Evrobarometra: javno mnenje o humanitarni pomoči EU

 

Pripravila: PV