Evropska komisija je v sporočilu Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu napovedala povečanje globalne humanitarne pomoči Evropske unije, da bi zadostili potrebam, ki so se spričo epidemije covida-19 občutno povečale. To naj bi dosegli s povečanjem sredstev, podpore boljšim razmeram za delo humanitarnih partnerjev in naslavljanjem vzrokov kriz. Poleg tega poudarja pomen mednarodnega humanitarnega prava in potrebo po odzivu na dramatičen humanitaren vpliv podnebnih sprememb.

Danes povprečna humanitarna kriza traja več kot devet let, celo dlje. Mnoge so v nevarnosti, da postanejo pozabljene, kot sta jemenska in sirijska. »Toda Evropa ne pozablja,« je poudaril visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell. »Humanitarna pomoč je ena najbolj otipljivih primerov zunanjepolitičnih dejavnosti EU in dokaz naše solidarnosti.«

Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je med drugim dejal: »Izboljšati moramo učinkovitost in učinek naših humanitarnih akcij. Sposobni moramo biti, da s polno močjo reagiramo takoj, ko se kriza pojavi.«

EU bo vzpostavila novo zmogljivost za evropski humanitarni odziv, da bi lahko neposredno posredovala v humanitarnih krizah, kadar so običajni mehanizmi zagotavljanja humanitarne pomoči prek partnerjev EU ali njihovih zmogljivosti neučinkoviti ali nezadostni. Zmogljivost bo pomagala pri logistiki, vključno s prevozom, omogočala združevanje virov ter pomagala pri uporabi virov na terenu. Ponujala bi lahko na primer logistične ocene, podporo za začetno izvajanje in naročila, kopičenje zalog, prevoz in/ali razdeljevanje sredstev za pomoč, vključno s cepivi proti COVID-19, in njihovo dostavo v nestabilnih državah. Dejavnosti bodo potekale v koordinaciji in medsebojnem dopolnjevanju z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, operativno podporo pa bo zagotavljal Center EU za usklajevanje nujnega odziva.

Celotno sporočilo za medije

Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu

Rezultati Eurobarometra: javno mnenje o humanitarni pomoči EU