Evropska komisija bo namenila dodatnih 21 milijonov evrov nujne pomoči Pakistanu in Iranu.  Pomoč bo namenjena za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, izobraževalnih programov in vode afganistanskim beguncem v Pakistanu in Iranu ter ranljivemu prebivalstvu v teh dveh državah, ki so jih prizadele nedavne ekstremne vremenske razmere.

S tem se je celotna humanitarna pomoč Afganistanu, Pakistanu in Iranu v obdobju od leta 2016 do leta 2020 povzpela na 300 milijonov evrov.

Več