Nujne pomoč EU Pakistanu in Iranu

Evropska komisija bo namenila dodatnih 21 milijonov evrov nujne pomoči Pakistanu in Iranu.  Pomoč bo namenjena za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, izobraževalnih programov in vode afganistanskim beguncem v Pakistanu in Iranu ter ranljivemu prebivalstvu v teh dveh državah, ki so jih prizadele nedavne ekstremne vremenske razmere.

S tem se je celotna humanitarna pomoč Afganistanu, Pakistanu in Iranu v obdobju od leta 2016 do leta 2020 povzpela na 300 milijonov evrov.

Več