V petek, 24. junija 2016 je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekalo srečanje humanitarnih in razvojnih nevladnih organizacij na temo rezultatov Svetovnega humanitarnega vrha. Srečanja se je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA, odgovorna za humanitarno področje.

Srečanje je vodila Dr. Eva Nastav z MZZ, ki je predstavila rezultate majskega Svetovnega humanitarnega vrha in vlogo Slovenije na Vrhu. Sporočila je, da se je Slovenija priključila vsem zavezam, kar je do sedaj naredilo le 10 držav. Tudi sicer naj bi bila prizadevanja Slovenije (ki si je zadala še dodatne cilje) dobro sprejeta med udeleženci.

Polovica zavez je nadaljevanje starih, druge so nove. Zaveze, ki so del Ministrstva za zunanje zadeve in se nanašajo na humanitarno financiranje, bodo vključene v strateške dokumente in razpise za izvajanje. Med drugim je predvideno 4 % povečanje financiranja za ženske organizacije.

Ministrstvo bo še naprej vključevalno nevladne organizacije v procese priprave strateških dokumentov.