Sirija: Humanitarne razmere na severozahodu Sirije se zaradi nenehnih sovražnosti in poglabljajoče se gospodarske krize še naprej slabšajo. 4,1 milijona ljudi je odvisnih od pomoči za zadovoljevanje svojih najosnovnejših potreb, od tega je 80 odstotkov žensk in otrok. OCHA v sodelovanju z različnimi agencijami in programi v regiji redno dostavlja pomoč Svetovnemu programu za hrano (WFP), ki je bilo samo v zadnjem tednu 453 ton v obliki hrane in prehranskih izdelkov, higienskih pripomočkov in drugih proizvodov, ki so nujni za dostojno preživetje.

Haiti: Na Haitiju se razmere zaradi zelo težkih življenskih razmer še naprej slabšajo, čeprav se je konec tedna nasilje relativno umirilo. Delovanje telekomunikacij in vodnih črpalk v državi je odvisno predvsem od goriva, ki pa ga vedno več predelih države primanjkuje, nacionalna podjetja pa že opozarjajo na zaskrbljujoče pomanjkanje. Otoku se približuje orkan Fiona, za katerega pa upajo, da bo oslabel že nad Dominikansko republiko, ter ne bo dodatno ogrozil dostopnosti pitne vode v severnem delu Haitija.

Pripravil: MH