Evropski humanitarni forum (European Humanitarian Forum – EHF) organizira ECHO, generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in operacije humanitarne pomoči, potekal  bo v Bruslju od 21. do 23. marca.

Prijava na forum je mogoča na tej povezavi. Rok za prijavo je  14. marec 2022. Upoštevajte, da je prijava potrjena šele po odobritvi.

Zaradi upoštevanja trenutno veljavnih sanitarnih ukrepov covid-19 so vsi udeleženci vabljeni, da se foruma udeležijo virtualno. Kljub temu bo zaradi zagotavljanja strateške učinkovitosti dogodka določena prednostna razvrstitev za fizično udeležbo.

Upoštevajte, da bodo govorniki in drugi izbrani gostje prejeli osebno vabilo z več podrobnostmi o tem, kako lahko potrdijo svojo udeležbo.

Fizični dogodek bo potekal v Bruslju v Kraljevih muzejih lepih umetnosti Belgije.

EHF je novo mednarodno srečanje, ki bo oblikovalo prihodnost humanitarne pomoči. Potekal bo v rednih časovnih presledkih z namenom spodbujanja razprav o humanitarnih politikah, strategijah in dejavnostih. Pomagal bo opredeliti v prihodnost usmerjene rešitve in izboljšati konkretne ukrepe za reševanje življenj milijonov oseb, ki potrebujejo humanitarno pomoč.

V njem bodo sodelovali humanitarni organi EU in zunaj nje, agencije ZN, nevladne organizacije, gibanje Rdečega križa/rdečega polmeseca, mednarodne finančne institucije, akademiki, možganski trusti, lokalni akterji  in ljudje, ki so jih prizadele humanitarne krize.

Forum bo dostopen vsakomur. Udeležencem bo forum prinesel inovativna spoznanja na visoki ravni ter možnost, da prispevajo k izvajanju evropske humanitarne strategije.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.