30. in 31. maja 2011 se je v organizaciji Ustanove SKUPAJ, Platforme SLOGA ter People in Peril odvila mednarodna konferenca »Improving relief work of NGOs in Central Europe: From constraints to opportunities«. Prvi dan so se po uvodnih nagovorih izvršnega direktorja Ustanove SKUPAJ g. Andreja Berginca in vršilca dolžnosti vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji g. Andreja Beloglavca odvile tri okrogle mize. V okviru le-teh so govorci spregovorili o izzivih s katerimi se soočajo NVO iz osrednje Evrope, o standardih za učinkovito zagotavljanje humanitarne pomoči s strani organizacij iz te regije ter vzpostavljenih minimalnih standardih pri humanitarnem odzivu.

Direktorja Ustanove SKUPAJ in Platforme SLOGA sta spregovorila o težavah slovenskih humanitarnih organizacijah, ki se jih poskuša premostiti z novoustanovljenim Humanitarnim odzivnim centrom – HOC. Kot bistvena težava je bilo izpostavljeno predvsem pomanjkljivo medsebojno povezovanje in koordiniranje ter pomanjkanje zadostnih izkušenj in znanj za izvedbo terenskih akcij večjega obsega. Prav tako se manjše organizacije soočajo s problemom marginalizacije v odnosu do večjih sorodnih organizacij iz zahodnoevropskih držav ter evropskih institucij in donatorjev. Prisotnost podobnih težav so potrdili tudi predstavniki nevladnih organizacij iz Slovaške, Avstrije in Madžarske. Na panelih so poleg predstavnikov NVO spregovorili tudi predstavniki slovenskega in slovaškega ministrstva za zunanje zadeve ter evropske mreže humanitarnih organizacij VOICE. Govorci so pozdravili pobudo in aktivnosti za večje regionalno sodelovanje ter izboljšave v sodelovanju in koordinaciji vladnih ter nevladnih naporov. Na konferenci je bila predstavljena tudi nova izdaja priročnika Sphere, ki predstavlja zbirko standardov na humanitarnem področju ter prednosti in izzivi s katerimi se soočajo akterji, ki standarde uporabljajo na terenu. V okviru drugega dneva konference pa se je odvila delavnica na kateri so predstavniki slovenskih, slovaških, madžarskih in avstrijskih nevladnih organizacij svoje ideje in predloge usmerili v iskanje najboljših rešitev za vzpostavitev in delovanje regionalne mreže humanitarnih NVO iz osrednje Evrope. Pri delu jih je vodil g. Andrew Humphreys, strokovnjak na področju mreženja in delovanja razvojnih in humanitarnih NVO.