Na usposabljanju pod vodstvom izkušene Lise Wawerka iz Caritas Austria, ki se uspešno prijavlja na razpise DG ECHO, bomo odgovorili na vprašanje, kako pridobiti EU humanitarni partnerski certifikat (v preteklosti t.i. FPA – okvirni partnerski sporazum), priprave ocene tveganj, kako komunicirati z DG ECHO. Predstavljeni bodo tudi primeri priprave projektnih prijav, katera področja je vse potrebno vključiti tekom priprave ter kako ustrezno upoštevati oz. vključevati markerje po spolu, starosti, okoljske in druge zahtevane markerje. Predstavljeni bodo tudi upravičeni stroški, kako pripraviti finančni načrt ter kako načrtovati finančno revizijo. Več informacij v priloženem programu.

Usposabljanje bo potekalo v prostorih gostiteljske organizacije na Dunaju. Udeležba je omejena na 9 udeležencev. Usposabljanje je brezplačno – stroški prevoza in nočitve za udeležence bodo kriti v okviru projekta strateškega partnerstva z MZEZ. Odhod na usposabljanje je predviden v četrtek, 1. junija 2023 v popoldanskih urah, povratek v Ljubljano pa v petek, 2. junija 2023 v zgodnjih večernih urah.

Za udeležbo na usposabljanju se je potrebno prijaviti na povezavi, najkasneje do 24. 5. 2023. Za dodatne informacije smo vam na razpolago na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org. V primeru večjega števila prijavljenih, bo organizator usposabljanja naredil izbor udeležencev.

Vabilo_usposabljanje NVO_Vienna_V1

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.