Romana Zidar, UNHCR, deli povezavo do podatkovnega portala UNHCR namenjenega spremljanju situacije v Ukrajini: Situation Ukraine Refugee Situation (unhcr.org).

Prosi tudi za za pomoč pri distribuciji informacij za ljudi na begu iz Ukrajine v obliki dopisa in kartico za delitev na družbenih omrežjih (v angleščini in ukrajinščini).

Information notice for POCs on the situation in Ukraine – in Ukranian and English – updated 01.03.22


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.