Evropska komisija bo za pospešitev uvajanja in uporabe cepiv in drugih sredstev za boj proti covid-19 v Afriki namenila dodatnih 400 milijonov evrov podpore. Poleg tega predvideva prispevek v višini 427 milijonov evrov za Globalni sklad za pripravljenost na pandemije, da bi podprla prizadevanja za preprečevanje prihodnjih pandemij in boljše odzivanje nanje.

V odziv na spremenjene razmere glede ponudbe cepiv proti COVID-19 in povpraševanja po njih EU prilagaja svoja prizadevanja tako, da podpira najučinkovitejšo uporabo razpoložljivih odmerkov. Zagotavljanje pravičnega dostopa do drugih sredstev za obvladovanje pandemije je še naprej bistvenega pomena, enako pa velja za krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, da bomo pripravljeni na naslednjo pandemijo.

Na drugem vrhu o covid-19 sta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik ZDA Joe Biden  ponovno potrdila svojo zavezanost agendi ZDA in EU za premagovanje svetovne pandemije, cepljenje po vsem svetu, reševanje življenj zdaj in boljšo obnovoki se je začela septembra 2021 na prvem vrhu o COVID-19. V skupni izjavi opisujeta sedanje sodelovanje med EU in ZDA ter skupne cilje na področju pravične razdelitve cepiv in izvajanja cepljenja; krepitve svetovnih dobavnih verig in proizvodnje; izboljšanja globalne strukture zdravstvene varnosti; priprave na prihodnje nevarnosti in tveganja, povezana s patogeni; ter raziskav in razvoja novih cepiv, terapevtikov in diagnostike.

Pandemija, vključno s pojavom novih različic virusa, se je nenehno razvijala in zato zahteva prožen odziv. Dobava cepiva se je stabilizirala, deloma zaradi skupnih finančnih prispevkov EU za instrument COVAX in velikodušnih donacij odmerkov držav članic EU. Države članice EU so si do 3. maja skupaj razdelile več kot 470 milijonov odmerkov cepiv proti COVID-19, od katerih jih je bilo več kot 366 milijonov že dostavljenih prejemnikom. Instrument COVAX je 145 državam zagotovil 1,436 milijarde odmerkov. EU je v partnerske države izvozila 2,2 milijarde odmerkov.

EU in njene države članice so že namenile več kot milijardo evrov za uvajanje in uporabo cepiv in drugih sredstev za boj proti COVID-19 v državah z nizkim in nižjim srednjim dohodkom.

Končni cilj EU ostaja spodbujanje splošnega zdravstvenega varstva v partnerskih državah. Ne le v sedanji pandemiji, tudi sicer so odporni zdravstveni sistemi nujen pogoj za pripravljenost na pandemije in temelj dvostranske podpore EU zdravju.

Podrobneje

Pripravila: PV