Evropska komisija bo namenila 54,5 milijona evrov humanitarne pomoči najbolj ranljivemu prebivalstvu na območju afriških Velikih jezer. Regijo še naprej pretresajo oboroženi konflikti in nestabilnost, ki jih spremljajo prisilno razseljevanje, pomanjkanje hrane, epidemije in naravne nesreče. Zaradi pandemije COVID-19 ter njenih zdravstvenih in socialno-ekonomskih posledic se humanitarne razmere še poslabšujejo.

Pomoč EU se bo uporabila za zagotavljanje hrane, zdravstvene pomoči in pomoči za zaščito, krepitev pripravljenosti na izredne razmere in nesreče ter izboljšanje dostopa razseljenih oseb do izobraževanja.

Podpora bo namenjena kritju humanitarnih potreb v Demokratični republiki Kongo, Republiki Kongo in Burundiju ter pomoči burundijskim beguncem v regiji.

Več informacij:

EU humanitarian aid to Burundi

EU humanitarian aid to the Democratic Republic of the Congo

EU response to Ebola

Pripravila: PV

Foto: Canva