Posodobljeni mehanizem za civilno zaščito rescEU, ki bo izboljšal skupni odziv na .naravne nesreče v EU, je začel veljati z 21. marcem 2019. Novi mehanizem vzpostavlja nove evropske zmogljivosti ali t. i. rezervo rescEU, ki med drugim vključuje letala in helikopterje za gašenje požarov, ter uvaja ukrepe za preprečevanja nesreč in boljšo pripravljenost nanje.

V prihodnje bo mogoče aktivirati rescEU tudi ob izrednih zdravstvenih, kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih dogodkih.

Da bi bili v Evropi bolje pripravljeni na letošnjo sezono gozdnih požarov, pa nova zakonodaja določa prehodno obdobje, v katerem lahko države EU prejmejo finančno podporo, če v zameno dajo EU na voljo svoje zmogljivosti za gašenje.

Številne nesreče so v zadnjih letih prizadele vse regije v Evropi in povzročile na stotine žrtev in poškodovanih ter milijardno škodo na infrastrukturi. Institucije EU so lani decembra dosegle dogovor o okrepitvi mehanizma EU na področju civilne zaščite, ki bo z okrepljenimi zmogljivostmi lahko še učinkoviteje ščitil prebivalstvo v Evropi.