Publikacija Humanitarian Alternatives je objavila poziv k oddaji prispevkov za 10. številko na temo “Humanitarna pomoč v mestih”. Rok za oddajo predlogov je 12.12.2018 ter za oddajo končnih prispevkov 28.1.2019. 

Če ste izvajalec, raziskovalec ali opazovalec mednarodne humanitarne skupnosti in želite oddati predlog za članek, vas s humanitarian Alternatives vabijo, da oddate povzetek in oris članka (do 2 strani) do 12. decembra 2018 na naslov contact@alternatives-humanitaires.org.

Končni članek, ki ga bo potrebno oddati do 28.1.2019, naj obsega okoli 15.000 znakov s presledki.

Deseta številka, ki bo izšla marca 2019, se osredotoča na temo “Humanitarian aid in cities”: Zgodovinsko gledano je humanitarna pomoč v glavnem posredovala v podeželskih kontekstih. Toda naraščajoča urbanizacija, izseljenost podeželja v velika mesta, “vzpon” konfliktov v državah, ki so bile strukturirane okoli velikih urbanih središč s standardi, ki se približujejo tistim v zahodnih državah, in migracije, ki so jih povzročile konflikti, vse to pomeni, da so humanitarni akterji vse pogosteje vključeni v kontekste, ki jih ne poznajo najbolje.

V mestih vprašanja (sožitje med mestnimi prebivalci in nedavno prispeli prebivalci s podeželja, upravljanje kroničnih bolezni, vrste boja/orožja in vplivi na civilno prebivalstvo), infrastruktura (bolnišnice, zdravstveni domovi) in uveljavljeni akterji (država, javne službe, združenja) jasno vplivajo na pogoje posredovanja. Zato se lahko pojavijo konflikti s področja spretnosti, upravljanja in kulture.

Medtem, ko je njihovo posredovanje pomembno za vojno ali naravne nesreče, pa se vprašamo, ali so humanitarni akterji najboljši – ali resnično dobrodošli – glede socialnih vprašanj? Kakorkoli, kako lahko svoje prakse prilagodijo novim oblikam ranljivosti in oblastem? Kaj lahko ponudijo v mestih, na podlagi tega, kar so razvili na podeželju? Ali ta kontinuum kaže na idejo razvojne / socialne / humanitarne povezave?